For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بسطام میزبان بیست و سومین گردهمایی دانش‌آموزی فیزیک ایران

بیست و سومین گردهمایی دانش‌آموزی فیزیک ایران با تلاش‌های فراوان شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن و با همکاری و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر بسطام، 25 تا 28 مردادماه 1394 در شهر بسطام برگزار خواهد شد.
از دانش‌آموزان علاقه‌مند به شرکت در این گردهمایی، دعوت می‌شود با وارد شدن به سامانه انجمن فیزیک ایران، در این گردهمایی ثبت‌نام کرده یا در صورت تمایل به فرستادن گزارش کار، پس از ثبت‌نام، گزارش کار خود را بفرستند. مهلت فرستادن گزارش کارها تا 10 تیرماه 1394 و مهلت ثبت‌نام در این گردهمایی تا 1 مردادماه 1394 است.
در این گردهمایی علاوه بر ارائه گزارشکارها، مسابقه، فیزیکسرا و کارگاههایی جذاب برای دانشآموزان و دبیران برگزار خواهد شد. منتظر دیدارتان در بیست و سومین گردهمایی دانش‌آموزی فیزیک ایران در شهر بسطام هستیم.

http://psi.ir/news2_fa.asp?id=1775

تحت نظارت وف ایرانی