For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مریم حسنوند خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اتاق 207، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156، ایران تلفن : +98 313 391 3718 فکس : +98 313 391 2376 وب سایت : مریم حسنوند
  • استادیار فیزیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • فیزیک هادرونها
  • مدلهای هسته ای
  • هسته ها و اتمهای اگزوتیک

تحت نظارت وف ایرانی